خانه / ارتباط با دهیار و شورا

ارتباط با دهیار و شورا

شما می توانید با دهیار و شوراهای محترم روستای اوجور در ارتباط باشید

دهیار محترم روستای اوجور

آقای عباس سلیمی           T: 09142946130

کانال راتباطی با دهیاری و شورای اسلامی اوجور       

برای عضو شدن روی عکس اوجور کندیمیز کلیلک کنید

https://t.me/ojourkandimiz

شوراهای محترم روستای اوجور

آقای هوشنگ مددی         T: 09148595363

آقای صیّاد درگاه پور          T: 09128812704

آقای طیّار حامدی             T: 09144973537